Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023
HomeKiến thứcThủ tục hoàn công công trình xây dựng Chi Tiết

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng Chi Tiết

Mục lục

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng rất quan trọng. Trong lĩnh vực về đầu tư xây dựng, hoạt động cấp giấy phép xây dựng là một trong những công cụ để thực hiện việc quản lý xây dựng công trình, nhà ở đối với chủ đầu tư. Theo đó, khi được cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư sẽ tiến hành việc xây dựng công trình đó. Cùng Vitipro tìm hiểu về thủ tục này trong bài viết này!

thủ tục hoàn công công trình xây dựng

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng là gì?

1. Hoàn công công trình xây dựng

hiện giờ, pháp luật chưa có giải thích cụ thể khái niệm hoàn công công trình xây dựng là gì. Hoàn công công trình xây dựng hay còn được gọi làm xong công trình xây dựng. Từ đây có khả năng hiểu, hoàn công công trình xây dựng là việc cá nhân, tổ chức được cấp phép xây dựng đối với công trình đã hoàn thành việc xây dựng công trình và nghiệm thu thực hiện xong công trình xây dựng.

2. Thủ tục hoàn công công trình xây dựng

Như vậy, thủ tục hoàn công công trình xây dựng là thủ tục hành chính bắt buộc với chủ đầu tư để ghi nhận sự kiện đã hoàn thành công trình xây dựng trong trường hợp đã được cấp giấy phép xây dựng công trình. Thủ tục này là bước cuối cùng đồng thời là điều kiện cấp thiết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy hoàn công công trình xây dựng hay cấp đổi lại sổ hồng, từ đó nhằm thể hiện những đổi thay về hiện trạng nhà đất sau khi đã thi công công trình xây dựng. Vậy những trường hợp nào thì cần thực hiện thủ tục hoàn công công trình xây dựng?

3. Khi nào phải thực hành thủ tục hoàn công công trình?

Hiện tại, nhiều chủ đầu tư vẫn còn chưa rõ về những trường hợp phải thực hành thủ tục hoàn công công trình xây dựng. Việc hiểu rõ về thắc mắc này giúp chủ đầu tư sẽ tránh được những khó khăn, quấy quả sau này khi đã hoàn thiện xong việc xây dựng công trình.

Theo quy định của pháp luật thì những công trình xây dựng được cấp phép xây dựng sau khi thực hiện xong việc xây dựng sẽ phải thực hành thủ tục hoàn công.

Như vậy, trừ trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng thì đều phải thực hành thủ tục này.

Theo đó, thời gian để thực hành thủ tục hoàn công là sau khi đã hoàn thiện xong các hạng mục thi công, xây dựng công trình được cấp phép trong giấy phép xây dựng. Vậy thủ tục hoàn công công trình xây dựng hiện giờ được thực hiện như thế nào?

Thủ tục hoàn công công trình xây dựng

1. Chuẩn bị hồ sơ hoàn công công trình xây dựng

Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, hồ sơ hoàn công công trình xây dựng hay bể sơ hoàn thiện công trình là tụ tập những bể sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư xây dựng công trình cần được lưu lại khi đưa công trình vào sử dụng.

Cũng theo Điều 26 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục VIb Nghị định này, theo đó gồm danh mục hồ sơ hoàn công công trình xây dựng theo từng quá trình như: hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng; hồ sơ điều tra xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; bể sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.

Mặt khác, Căn cứ quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BXD thì danh mục hồ sơ làm xong công trình xây dựng gồm có:

 • Giấy phép xây dựng.
 • Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với những nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).
 • Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
 • Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).
 • Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).
 • Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành cầu thang máy.

2. Nộp hồ sơ hoàn công công trình xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền

Đối với từng loại công trình khác nhau thì vị trí nộp hồ sơ thủ tục hoàn công công trình xây dựng cũng khác nhau, cụ thể:

 • Đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, công trình tôn giáo, cấp I, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh sang trọng, công trình trên những tuyến, trục đường chính thành phố do Ủy ban thành phố quy định sẽ nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng;
 • Đối với nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thực dân địa giới hành chính quận, huyện thì nộp hồ sơ tại Ủy ban quần chúng. # quận, huyện;
 • Đối với các trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm bợ, sửa chữa cải tạo mà theo quy định phải xin giấy phép xây dựng trên khuôn khổ tinh quái giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó thì nộp hồ sơ cho Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
 • Đối với nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã thì nộp hồ sơ hoàn công công trình tại Ủy ban dân chúng xã.

3. Thụ lý, kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoàn công công trình xây dựng

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hoàn công công trình xây dựng, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, đánh giá hồ sơ xem đã hợp thức hay chưa và thực hiện việc đối chứng với hiện trạng công trình xây dựng thực tại so với bể sơ hoàn công công trình xây dựng mà chủ đầu tư đã nộp.

4. Thông báo chấp thuận hoàn công công trình xây dựng

Sau khi tiến hành thẩm định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoàn công công trình xây dựng, nếu bể sơ đạt nhu cầu và tuân theo những điều kiện trước khi công trình được đưa vào sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ký lựa chọn chấp thuận hoàn công công trình xây dựng cho chủ đầu tư.

Thời gian hoàn công công trình xây dựng

1. Thời gian hoàn công

Hiện giờ, pháp luật có ban hành luật và những nghị định, thông tư về xây dựng như: Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP,… Tuy nhiên chưa có văn bản nào quy định rõ ràng về thời gian hoàn công mất bao lâu.

Trên thực tiễn tùy vào điều kiện cũng như hoàn cảnh thực tại mà thời gian hoàn công có khả năng được rút ngắn hoặc kéo dài.

2. Thời gian kiểm tra hoàn công

 • Trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến doanh nghiệp nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 23 Nghị định này, chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu
 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hành kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm b khoản 4 Điều này, trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại khoản 5 Điều này thì thực hành kiểm tra theo những nội dung quy định, ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư hoặc ra văn bản không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong đó nêu rõ những nội dung còn tồn tại cần được tôn tạo. Thời hạn ra văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được bể sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu;
 • Trong giai đoạn kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này được quyền yêu cầu chủ đầu tư và những bên có liên can giải trình, tu tạo các tồn tại (nếu có) và tiêu chí thực hiện thí điểm đối chứng, kiểm định xây dựng, thể nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình
 • Cơ quan có thẩm quyền được mời những đơn vị, cá nhân có năng lực thích hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

Trên đây Vitipro đã chia sẻ những thông tin về thủ tục hoàn công công trình xây dựng. Hy vọng những thông tin này hữu ích với bạn. Cảm ơn đã đọc bài viết.

TIN TỨC LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bạn đọc xem nhiều